Minister Schauvliege erkent 10 hectare natuurgebied van Natuurpunt in Malle en Zoersel

Time to read
1 minute
Read so far

Minister Schauvliege erkent 10 hectare natuurgebied van Natuurpunt in Malle en Zoersel

February 20, 2015 - 10:57
Posted in:

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege heeft 10 hectare extra natuur erkend als natuurreservaat in de Vallei van de Delfte Beek. Dankzij de erkenning komen er middelen vrij om het natuurlijk beekdallandschap en de bossen te herstellen. Daar zullen rivierdonderpad, bosbeekjuffer en matkop van profiteren.

In totaal bedraagt de oppervlakte erkend natuurgebied in de Vallei van de Delfte Beek nu meer dan 30 hectare. Het gebied bestaat uit twee deelkernen: “De Kluis-Blommerschot” en het “Zalfens Gebroekt”. In De Kluis-Bommerschot worden de bossen vernatuurlijkt en zullen bosranden en open plekken in het bos aangelegd worden. Daar zullen bosvogels als de kleine bonte specht, zwarte specht, bonte vliegenvanger, grauwe vliegenvanger, houtsnip, gekraagde roodstaart en boompieper van profiteren. Tegelijk ontstaat een verbindingsweg voor heidesoorten tussen Lovenhoek en het vliegveld van Malle. In een versnipperd gebied als Vlaanderen zijn zulke verbindingen van levensbelang voor het voortbestaan van soorten.

In het Zalfens Gebroekt zullen enkele illegaal gebouwde koterijen opgeruimd worden, zodat de ruimte opnieuw vrijkomt voor de ontwikkeling van bos en natuur. Op die manier kan het bolwerk voor de matkop, een zangvogeltje dat het de laatste jaren slecht doet in Vlaanderen, bewaard blijven. Daarnaast worden bloemrijke hooilanden en natte ruigten hersteld, waar soorten zoals bosrietzanger en sprinkhaanzanger van profiteren. Door de zeer natte bodems en het voorkomen van opkwellend grondwater, vind je in dit gebied ook heel wat voorjaarsbloeiers als slanke sleutelbloem, dotterbloem, muskuskruid en waterviolier.

Centraal door het natuurgebied meandert De Delfte Beek, waar nog zeldzame vissoorten zoals de rivierdonderpad en het bermpje worden, gevonden. Aan de oevers vind je er de weide- en de bosbeekjuffer.

De vrijwilligers van Natuurpunt Voorkempen voeren, ondersteund door de sociale tewerkstellingsploeg, het beheer van het gebied uit. De erkenning van de Vallei van de Delfte beek kadert in de beslissing van de Vlaamse regering om meer oppervlakte natuurgebied in het beheer van vrijwilligersverenigingen zoals Natuurpunt te erkennen.

Tags: